Zwrot towaru

Zwroty

Kto może zwrócić towar

Każdy Konsument może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) dokonanego w sklepie jogapomoce.pl na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową, jeśli w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgłosi do jogapomoce.pl fakt odstąpienia od umowy.

Okres odstąpienia upływa w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli w którym Państwo weszli w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów.


Skutki zwrotu

Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest obowiązek zwrotu przez Państwa towaru w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, gdyż po odstąpieniu od umowy, strony umowy (czyli Państwo i my jako sklep) zobowiązane są do zwrotu tego co wzajemnie sobie świadczyły niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Czyli my jako sprzedawca zwracamy zapłatę, a Państwo towar.
Zgłoszenie zwrotu / odstąpienie od umowy

Aby procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

Poinformowanie nas o Państwa decyzji poprzez oświadczenie złożone poprzez:
– wypełnienie internetowego formularza na naszej stronie internetowej
– wysłanie wiadomości email z oświadczeniem
– przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.
Skompletowanie zwracanego towaru.
Dołączenie do paczki dowodu zakupu (paragon/faktura).
Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej dane kontaktowe do siebie (dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia).
Bezpieczne zapakowanie paczki.
Niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy: Omśrodek Hatha Jogi Leszek Kawa, ul. Świętokrzyska 31/33a, 00-049 Warszawa.
Zwrotu możecie Państwo także dokonać osobiście. W tym przypadku nie ponosicie Państwo kosztów odesłania towarów do naszej firmy.

Istotne informacje dot. przyjęcia towaru zwracanego po odstąpieniu od umowy

Niezbędne informacje dot. zwrotu i zwracanego towaru:

Produkt powinien nie nosić śladów użycia lub zużycia wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, ani nie jest uszkodzony
Produkt nie może być kopiowany (np. oprogramowanie)
Produkt musi być kompletny
Do produktu zostanie dołączony dowód zakupu abyśmy mogli zweryfikować, że produkt został zakupiony w sklepie Cyfrowe.pl (nie wszystkie produkty mają numer seryjny ułatwiający identyfikację)
Konsument zgłosi zwrot w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu
Konsument zwróci produkt nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy
Przesyłka zwrotna będzie dostarczona do nas na koszt Klienta i nie będzie przesyłką za pobraniem (w takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana)

Dla bezpieczeństwa sugerujemy aby zwracane towary odsyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie gdy ich wartość jest poniżej 250 zł (zdarza się, że przesyłki giną).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:

dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych)
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (np. produkty wykonane na specjalne zamówienie, wg specyfikacji konsumenta)

Aby przyspieszyć zwrot pieniędzy

Proces obsługi zwrotu towaru i przesłania pieniędzy do Państwa będzie szybszy jeśli:

Zgłoszenia zwrotu dokonacie Państwo przez nasz formularz zwrotu na stronie internetowej
Produkt będzie kompletny i będzie zwracany w oryginalnym opakowaniu
Do przesyłki zostanie załączone czytelnie wypełnione pismo informujące o odstąpieniu od umowy wraz z danymi kontaktowymi do Państwa

Zwrot pieniędzy

Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe niezwłocznie, zazwyczaj jest to nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.

W przypadku gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni zwrotu pieniędzy liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej. Niestety jest to związane z przepisami prawa księgowego i podatkowego oraz restrykcyjnym stanowiskiem Urzędu Skarbowego co do możliwości odliczenia VAT od faktur korygujących.

W przypadku gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez system PayPal oraz na kartę płatniczą.

W przypadku zwrotu towaru w naszych sklepach stacjonarnych, zwrot pieniędzy może nastąpić nie w momencie zwrotu (tj. dostarczenia sprzętu), ale w terminie do 7 dni m.in. z uwagi na fakt nie posiadania w danej chwili odpowiedniej kwoty gotówki.


Podstawa prawna

Podstawą prawną do powyższych zasad zwrotu zakupionych przez konsumentów towarów jest art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c