Woreczek na oczy do relaksu

Ćwicząc jogę w pozycjach relaksowych zamykamy oczy i wyciszamy się. Kierujemy uwagę do wewnątrz, uspokajamy oddech, nie ruszamy się. Czasami trudno nam jest się rozluźnić i wtedy możemy wykorzystać woreczki na oczy lub nawet zwykły kawałek materiału albo bandaż. Przykrywając oczy odcinamy zupełnie dopływ światła i to nam pomaga w szybszym rozluźnieniu gałek ocznych. Woreczki są wypełnione gryką, więc dodatkowo lekko naciskają na gałki oczne unieruchamiając je. To powoduje szybsze wejście w stan odprężenia i relaksu. Można je kłaść we wszystkich pozycjach relaksowych, np.:

– nieboszczyk – savasana,

– leżący złapany kąt – supta badha konasana,

– leżący wojownik,

– pozycja mostu – setu bandha sarvangasana,

– uproszczona viparita karani.